TÂM LÝ GIAO DỊCH

Nhận thức về 5 khuynh hướng nhận thức này với tư cách là một nhà giao dịch

Có những thành kiến trong giao dịch có thể làm suy yếu nghiêm trọng khả năng của chúng ta trong việc đọc thị trường một cách khách quan và đưa ra các quyết định giao dịch tốt. Bước đầu tiên để vượt qua những thành kiến này là nhận thức đầy đủ về chúng. Dưới …

Nhận thức về 5 khuynh hướng nhận thức này với tư cách là một nhà giao dịch Read More »

Tầm quan trọng của tính linh hoạt trong giao dịch ngoại hối

Tầm quan trọng của tính linh hoạt trong giao dịch ngoại hối

Một sai lầm cơ bản mà nhiều nhà giao dịch ngoại hối mới làm quen mắc phải là quên đánh giá loại thị trường mà họ đang làm việc và điều chỉnh cách tiếp cận của họ cho phù hợp. Hải quân và kiểm lâm quân đội được huấn luyện để thực hiện các nhiệm …

Tầm quan trọng của tính linh hoạt trong giao dịch ngoại hối Read More »

Tại sao Kích thước vị thế lại quan trọng trong giao dịch ngoại hối

Nó không phải là những gì bạn có, nhưng những gì bạn làm với nó quan trọng, phải không? Sai lầm. Kích thước KHÔNG quan trọng… trong giao dịch ngoại hối. Có được tâm trí của bạn ra khỏi máng xối. Nếu bạn có 1.000 đô la trong tài khoản của mình và bạn đang …

Tại sao Kích thước vị thế lại quan trọng trong giao dịch ngoại hối Read More »