Browsing Category

Các chỉ báo

WHAT IS A SHORT SQUEEZE?

A short squeeze is when the market reverses aggressively after a relentless sell-off. This can occur on many different timeframes, and like most opinions in the markets can be subjective depending on the trader. One may view the

Chỉ báo Relative Strengh Index (RSI)

RSI là một chỉ báo kỹ thuật phổ biến, nó đo lường cường độ dao động liên quan đến giá hiện tại với giá quá khứ. RSI là một công cụ đa năng, nó có thể sử dụng để: Cho tín hiệu mua, bán.Chỉ ra tình trạng quá mua (overbought), quá bán

Chỉ báo MACD

Tiếp theo, chúng ta sẽ đến Nhóm chỉ báo về xung lượng, bao gồm Chỉ báo MACD, chỉ báo Mass Index, chỉ báo Momentum, Tỉ lệ thay đổi giá, chỉ báo RSI, Swing Index, Triple Exponential Average (TRIX), chỉ báo Ultimate Oscillator, Wlliam's R%...

Chỉ báo Bollinger Bands

Bollinger Bands là công cụ kết hợp giữa đường trung bình động Moving Average và độ lệch chuẩn. Bollinger Bands là công cụ phân tích kỹ thuật có nhiều tác dụng và rất có giá trị cho nhà đầu tư. Có 3 thành phần cơ bản trong chỉ báo Bollinger

Chỉ báo Average True Range (ATR)

ATR là chỉ báo được định nghĩa bởi ông Wilder, nó là chỉ báo về giao động và tiếp tục xu hướng vĩ đại cho mỗi phiên giao dịch khác nhau: ·    Khoảng cách giá cao nhất trong ngày đến giá thấp nhất trong ngày. ·    Khoảng cách giá đóng cửa