Category

Các chỉ báo

Category

Bất kỳ ai đã dành nhiều thời gian giao dịch ngoại hối sẽ nói với bạn rằng không có “chén thánh” hay một chỉ báo, phương pháp, chiến lược hoặc hệ thống nào có thể mang lại cho bạn 100% lợi nhuận giao dịch ngoại hối. Trên thực tế, các nhà giao dịch có lợi nhuận liên tục sẽ có nhiều khả năng cho bạn biết rằng thua cũng là một phần của giao dịch chiến thắng.

Forex Tester 5 đã ra mắt! Tính năng siêu cao với các chức năng mới để đơn giản hóa việc phân tích và backtest chiến lược giao dịch của bạn. Forex Uy tín xin gửi đến các bạn bài đánh giá các tính năng mới nhất của Forex Tester 5, nhấn vào ảnh để xem thêm thông tin chi tiết về phần mềm. Phần mềm backtest giao dịch Forex Tester 5 là gì ? Forex…

Most of you would have heard the cliche saying: “the trend is your friend“. If not, well: the trend is your friend! There are a myriad of ways to trade the Forex market and as traders it’s our prerogative to continuously assess how price is behaving in an attempt to exploit recurring patterns. In this article I want to divulge one way you can identify a trend and more importantly trade it for your own. Tools…

A short squeeze is when the market reverses aggressively after a relentless sell-off. This can occur on many different timeframes, and like most opinions in the markets can be subjective depending on the trader. One may view the 15min chart and note the short squeeze, however, another may view it as nothing more than noise on the 4hr chart. A short squeeze is relatively simplistic, many traders also refer to it as a “breakout.” Here’s a recent example…

For those of you who don’t know, here’s a straight-to-the-point crash course on what support and resistance is. Firstly, let’s look at an example of a well-defined level of resistance on the GBPUSD: This is the most recent (relative to the time of this post) chart from the GBPUSD pair. Every ‘Tom, Dick and Harry’ around the world will be aware of this level @ 1.29 – 1.29100 (‘dog zone’). A trader will refer to…

Chỉ báo Mass Index Mass Index dùng để cảnh báo trước sự đảo chiều của đường giá. Sự lập luận theo lý thuyết của Mass Index là sự đảo chiều xảy ra khi phạm vi đường giá (giá cao trừ đi giá thấp) tăng dần. Sau đây là đồ thị của cổ phiếu VNM, đã xuất hiện tín hiệu cảnh báo đảo chiều:   Tác dụng chính của Mass Index là để cảnh báo sự…

RSI là một chỉ báo kỹ thuật phổ biến, nó đo lường cường độ dao động liên quan đến giá hiện tại với giá quá khứ. RSI là một công cụ đa năng, nó có thể sử dụng để: Cho tín hiệu mua, bán.Chỉ ra tình trạng quá mua (overbought), quá bán (oversold).Xác nhận hướng di chuyển của đường giá.Cảnh báo khả năng đảo chiều thông qua dấu hiệu phân kỳ (divergences) Tín hiệu mua:…