Category

Thương mại

Category

Thực hành chủ động trở nên dễ dàng hơn nhiều khi bạn, với tư cách là một nhà giao dịch, mở rộng kiến thức của mình về giao dịch. Thế giới giao dịch rất rộng lớn và năng động nên luôn có những thứ mới để học hầu như hàng ngày hoặc hàng tuần. Để học cách giao dịch – hoặc bất kỳ hoạt động nghề nghiệp nào khác – bạn phải học những Kiến…