TÂM LÝ GIAO DỊCH

Tầm quan trọng của Tâm lý Giao dịch Ngoại hối

Liệu tâm lý giao dịch có thực sự quan trọng đối với một người mới chơi forex hay nó chỉ được đánh giá quá cao. Theo quan điểm của Forex Uy Tín, tâm lý giao dịch hợp lý là điều khiến các nhà giao dịch luôn có lợi nhuận vượt trội so với phần còn lại.