Điều tồi tệ hơn là khi nó xảy ra lặp đi lặp lại, cuối cùng nó sẽ ảnh hưởng đến sự tự tin và cách tiếp cận giao dịch của bạn.

Chỉ để bù đắp cho khoản lỗ của mình, một số bạn có thể sử dụng cách giao dịch trả thù bằng cách ném kế hoạch giao dịch của mình ra ngoài cửa sổ và nhảy vào mọi cơ hội giao dịch có thể.

Hoặc có thể bạn trở nên sợ hãi về việc phải gánh chịu nhiều thua lỗ hơn đến mức bạn thậm chí bắt đầu tránh giao dịch một số thiết lập giao dịch tốt nhất của mình.

Thay vì phản ứng tiêu cực trước những mất mát, một tư duy tốt hơn có lẽ sẽ là một tư duy tích cực học hỏi và cải thiện từ những mất mát đó.

Các nhà giao dịch thành công nghiên cứu những sai lầm mà họ mắc phải và các điều kiện thị trường mà tổn thất xảy ra. Họ cố gắng phân tích các yếu tố đằng sau những biến động giá đó và điều chỉnh chiến lược giao dịch của họ cho phù hợp.

Bằng cách làm quen với quy trình xem xét cả giao dịch thắng và thua – và tích cực điều chỉnh để cải thiện hệ thống của mình – những tổn thất có thể sớm được giảm thiểu và có thể học được các mô hình thị trường.

Quá trình này được gọi là thực hành chủ động và đó là những gì các chuyên gia làm trong bất kỳ lĩnh vực hiệu suất nào để trở nên tốt hơn! Các chuyên gia thuộc mọi loại hình (bao gồm vận động viên, bác sĩ, nhạc sĩ, v.v.) tham gia vào quá trình này để có được vị trí như ngày hôm nay.

Thực hành chủ động có thể được chia thành ba giai đoạn chính: bản thân hành động, phản hồi và kết hợp. Hãy để tôi thảo luận về từng cái.

1. Hành động

Như tên gợi ý, hành động là nỗ lực thực hiện của bạn. Không quan trọng là nó có thành công hay không; điều quan trọng là bạn đã cố gắng hết khả năng của mình.

Trong forex, hành động thực hành chủ động là việc thực sự thực hiện các giao dịch demo hoặc giao dịch trực tiếp.

2. Phản hồi

Bạn phải luôn nhớ rằng bạn không thể chủ động quan sát bản thân khi giao dịch.

Thay vì lướt qua các chuyển động một cách vô tâm, bạn cần phải nỗ lực có ý thức để theo quan điểm của người thứ ba, ghi lại tất cả những gì bạn có thể về hiệu suất của mình và phân tích xem bạn đã làm gì đúng và làm gì sai.

3. Kết hợp

Sau khi bạn đã ghi lại chính xác những gì bạn đã làm, bây giờ bạn cần thực hiện các bước cần thiết để thay đổi những thứ cần thay đổi.

Hỏi những câu hỏi như “tôi giao dịch tốt những cặp nào?”, “Những cặp nào tôi giao dịch kém?”, “Thời điểm thị trường nào phù hợp hơn với hệ thống của tôi?”, V.v. Bằng cách tích cực làm điều này hàng ngày, bạn có thể bắt đầu năng lực và phát triển các kỹ năng của bạn nhanh hơn nhiều.

Bằng cách tham gia vào thực hành chủ động mỗi ngày, không chỉ việc này trở nên dễ dàng hơn mà hiệu quả của việc ghi lại, xem xét và thực hiện các điều chỉnh sẽ biến một trải nghiệm giao dịch thành nhiều – do đó đẩy nhanh quá trình học hỏi.

Bắt đầu quá trình này không khó chút nào. Trên thực tế, bạn đã có tất cả các công cụ giao dịch cần thiết ngay trong tầm tay của mình!