Một cuộc biểu tình cứu trợ cho BTC / USD và ETH / USD?


Bitcoin, BTC/USD, Ethereum, ETH/USD – Triển vọng kỹ thuật:

  • Bitcoin vẫn bị giới hạn trong một phạm vi hẹp.
  • Ethereum có thể tổ chức một đợt tăng giá nhỏ.
  • Triển vọng là gì và các cấp độ chính cần theo dõi là gì?

Được đề xuất bởi Manish Jaradi

Nhận dự báo Bitcoin miễn phí của bạn

TRIỂN VỌNG KỸ THUẬT NGẮN HẠN BITCOIN – TRUNG LẬP

Bitcoin dường như đang thiết lập một cơ sở tạm thời cho thời điểm hiện tại và có thể đang chuẩn bị cho một sự phục hồi nhỏ trong ngắn hạn. Tuy nhiên, có rất nhiều ngưỡng kháng cự phía trước có thể giới hạn bất kỳ sự phục hồi nào.

Trong vài tháng qua, BTC/USD đã giữ xung quanh mức hỗ trợ khá mạnh ở mức thấp nhất trong tháng Sáu là 17590. Mặc dù giữ trên mức hỗ trợ, BTC/USD vẫn chưa chứng kiến sự thay đổi có ý nghĩa trong đà tăng. Gần đây nhất, có những dấu hiệu dự kiến về đà tăng mới. Bất kỳ sự phá vỡ nào trên mức kháng cự ngay lập tức ở mức cao nhất đầu tháng 20465 năm 22774 đều có thể mở đường hướng tới mức cao nhất tháng XNUMX là XNUMX. Kháng cự chính là ở mức cao nhất tháng 8 là 25201, gần đường trung bình động 200 ngày.

Biểu đồ hàng ngày của BTC/USD

Hình ảnh 1.png

Biểu đồ được tạo bằng TradingView

Một sự phá vỡ quyết định trên mức kháng cự tại 25201 có thể mở đường cho mức cao nhất trong tháng 5 là 32376. Tuy nhiên, tỷ lệ cược của một động thái như vậy có vẻ thấp cho đến thời điểm hiện tại. Rất có thể BTC/USD có thể đảo ngược mức tăng của nó nếu nó tiến gần đến mức cao nhất trong tháng 8 vì xu hướng giảm rộng hơn vẫn còn nguyên vẹn. Việc không vượt qua ngưỡng kháng cự ngay lập tức vào năm 20465 có thể dẫn đến rủi ro giảm giá đối với năm 17590.

Được đề xuất bởi Manish Jaradi

Nhận giới thiệu miễn phí của bạn về giao dịch tiền điện tử

TRIỂN VỌNG KỸ THUẬT NGẮN HẠN CỦA ETHEREUM – TĂNG GIÁ

Trong khi BTC/USD có thể đang hình thành đáy kép ở mức thấp nhất trong tháng Sáu và tháng Chín, ETH/USD đang trong quá trình tạo ra mức thấp cao hơn trong tháng này, so với mức đáy tháng Sáu. Mức thấp thứ cấp cao hơn (so với mức trước đó) trong ETH / USD so với mức đáy kép tiềm năng của BTC / USD là sự phản ánh sức mạnh tương đối của tiền điện tử trước đây.

Biểu đồ hàng ngày ETH/USD

Hình ảnh 2.png

Biểu đồ được tạo bằng TradingView

Từ góc độ tương đối, biểu đồ hàng ngày ETH / USD dường như đi trước một bước so với BTC / USD. Trước đây không chỉ tạo ra mức thấp cao hơn trong tháng 1421 đến tháng XNUMX (so với mức thấp nhất trong tháng XNUMX của chính nó), mà còn tăng lên trên mức kháng cự tại XNUMX. Ngược lại, BTC đã kiểm tra lại mức thấp nhất trong tháng Sáu và vẫn chưa vượt lên trên ngưỡng kháng cự ngay lập tức.

Mức kháng cự tiếp theo là trên đường trung bình động 200 ngày (hiện ở mức khoảng 1725), tiếp theo là mức cao nhất tháng 9 năm 1790. Kháng cự chính là ở mức cao nhất tháng 8 năm 2031. ETH / USD có thể khó khăn để phá vỡ năm 2031, ít nhất là trong động thái này. Mặt khác, 1220 là hỗ trợ ban đầu, với mức hỗ trợ mạnh hơn tại mức thấp nhất trong tháng 6 là 879.

Được đề xuất bởi Manish Jaradi

Xây dựng niềm tin trong giao dịch

— Viết bởi Manish Jaradi, chiến lược gia cho DailyFX.com

Source link

Comments are closed.