Dữ liệu của chúng tôi cho thấy các nhà giao dịch hiện đang có AUD / JPY mua ròng ít nhất kể từ ngày 21 tháng 88.44 khi AUD / JPY giao dịch gần XNUMX.


Định vị khách hàng AUD / JPY

Số lượng nhà giao dịch bán ròng đã tăng 13,82% so với tuần trước.

BIỂU TƯỢNG GIAO DỊCH FIAS NET-LONG% NET-SHORT% THAY ĐỔI TRONG LONGS THAY ĐỔI QUẦN SHORT THAY ĐỔI TRONG OI
AUD/JPY BULLISH 16.42% 83.58%

-20.54% Nhật báo

-34.56% Tuần

7.09% Nhật báo

13.82% Tuần

1.31% Nhật báo

1.50% Tuần

AUD/JPY: Dữ liệu của nhà giao dịch bán lẻ cho thấy 16,42% nhà giao dịch mua ròng với tỷ lệ nhà giao dịch bán ra mua vào ngắn hạn ở mức 5,09 trên 1. Dữ liệu của chúng tôi cho thấy các nhà giao dịch hiện đang có AUD / JPY mua ròng ít nhất kể từ ngày 21 tháng 88.44 khi AUD / JPY giao dịch gần XNUMX. Số lượng nhà giao dịch mua ròng thấp hơn 20,54% so với ngày hôm qua và thấp hơn 34,56% so với tuần trước, trong khi số lượng nhà giao dịch bán ròng cao hơn 7,09% so với ngày hôm qua và cao hơn 13,82% so với tuần trước.

Chúng tôi thường có quan điểm trái ngược với tâm lý đám đông và thực tế là các nhà giao dịch bán ròng cho thấy giá AUD / JPY có thể tiếp tục tăng.

Các nhà giao dịch tiếp tục bán ròng so với ngày hôm qua và tuần trước, và sự kết hợp giữa tâm lý hiện tại và những thay đổi gần đây mang lại cho chúng ta xu hướng giao dịch ngược lại tăng giá AUD / JPY mạnh mẽ hơn.

Source link

Comments are closed.