Dữ liệu của chúng tôi cho thấy các nhà giao dịch hiện đang mua ròng ít nhất USD / JPY kể từ ngày 05 tháng 1 khi USD / JPY giao dịch gần 116,12.


Định vị khách hàng USD / JPY

Số lượng nhà giao dịch bán ròng đã tăng 50,90% so với tuần trước.

BIỂU TƯỢNG GIAO DỊCH FIAS NET-LONG% NET-SHORT% THAY ĐỔI TRONG LONGS THAY ĐỔI QUẦN SHORT THAY ĐỔI TRONG OI
Đô la Mỹ/JPY BULLISH 21.01% 78.99%

-16.74% Nhật báo

-36.19% Tuần

8.55% Nhật báo

50.90% Tuần

2.04% Nhật báo

17.27% Tuần

USD/JPY: Dữ liệu của nhà giao dịch bán lẻ cho thấy 21,01% nhà giao dịch mua ròng với tỷ lệ nhà giao dịch bán ra mua vào ngắn hạn ở mức 3,76 trên 1. Dữ liệu của chúng tôi cho thấy các nhà giao dịch hiện đang mua ròng ít nhất USD / JPY kể từ ngày 05 tháng 1 khi USD / JPY giao dịch gần 116,12. Số lượng nhà giao dịch mua ròng thấp hơn 16,74% so với ngày hôm qua và thấp hơn 36,19% so với tuần trước, trong khi số lượng nhà giao dịch bán ròng cao hơn 8,55% so với ngày hôm qua và cao hơn 50,90% so với tuần trước.

Chúng tôi thường có quan điểm trái ngược với tâm lý đám đông và thực tế là các nhà giao dịch bán ròng cho thấy giá USD / JPY có thể tiếp tục tăng.

Các nhà giao dịch tiếp tục bán ròng so với ngày hôm qua và tuần trước, và sự kết hợp giữa tâm lý hiện tại và những thay đổi gần đây mang lại cho chúng ta xu hướng giao dịch trái ngược tăng giá USD / JPY mạnh hơn.

Source link

Comments are closed.