Xét cho cùng, nếu bạn có nhiều năm sử dụng thiết bị và bạn đã dành 10.000 giờ để phát triển các kỹ năng phân tích của mình, bạn có thể bị hấp dẫn khi cho rằng bạn biết rõ thị trường từ trong ra ngoài.

Loại giả định này rất nguy hiểm vì cuối cùng nó có thể biến thành thứ mà tôi muốn gọi là “phức hợp thần của nhà giao dịch”, trong đó một người có niềm tin không thể lay chuyển vào khả năng dự đoán biến động giá trong tương lai của mình.

Điều này thường được biểu hiện khi một nhà giao dịch ngoại hối quá tự tin với ý tưởng của mình mà anh ta từ chối thừa nhận khả năng xảy ra sai sót.

Tuy nhiên, như bất kỳ ai đã từng trải qua các giao dịch thua lỗ (và đó là thực tế mọi nhà giao dịch ngoài kia!) Đều có thể chứng thực, sự không chắc chắn là một phần đặc điểm của thị trường ngoại hối.

Không ai – thậm chí không phải là những nhà tài chính lớn nhất có quyền truy cập vào vô số thông tin kinh tế – có thể đưa ra dự đoán chính xác 100% cho hành động giá.

Việc khăng khăng rằng bạn có một số khả năng đặc biệt để dự báo chính xác cách một cặp tiền tệ sẽ hoạt động như thế nào cuối cùng có thể dẫn đến sự sụp đổ của bạn với tư cách là một nhà giao dịch.

Tất nhiên, điều này khác với việc có được cảm nhận tốt về hành vi thị trường thông qua thực hành có chủ ý liên tục. Mục tiêu của quá trình này là khả năng học hỏi và cải thiện tích cực trong suốt sự nghiệp giao dịch của bạn.

Điều này đòi hỏi bạn có thể chấp nhận thua lỗ, thừa nhận sai lầm của mình, đánh giá lại chiến lược giao dịch ngoại hối của bạn và thực hiện những thay đổi cần thiết. Trên thực tế, mục tiêu của việc luyện tập có chủ ý hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ rằng bạn là một nhà giao dịch hiểu biết và toàn năng!

Thay vì đưa ra dự đoán, hãy học cách phát triển những thành kiến . Cái trước đại diện cho kỳ vọng về một kết quả nhất định (và thường là cụ thể) trong khi cái sau linh hoạt hơn vì nó sẵn sàng cho sự xác nhận hoặc phủ định từ thị trường.

Một khi bạn chấp nhận rằng KHÔNG THỂ dự đoán hoàn toàn hành vi của thị trường, bạn sẽ có thời gian dễ dàng hơn trong việc điều chỉnh các chiến lược của mình.

Tập trung vào việc quản lý tốt rủi ro của bạn và kiểm soát những gì bạn có thể. Điều này bao gồm nghiên cứu các chất xúc tác tiềm năng và xác suất phản ứng giá và theo dõi quy mô vị thế, điểm dừng và thời gian nắm giữ của bạn.

Vào cuối ngày, bạn phải nhớ rằng thị trường là ông chủ. Nó không thể quan tâm hơn đến việc bạn nghĩ giá sẽ đi đâu. Để có lợi nhuận liên tục, bạn phải học cách giao dịch những gì bạn thấy chứ không phải những gì bạn nghĩ.