Trong giao dịch ngoại hối, nói rằng một cặp tiền tệ sẽ giao dịch ở một mức giá cụ thể tại một thời điểm xác định là một ví dụ về dự đoán.

Trong khi đó, thiên vị đề cập đến độ nghiêng hoặc triển vọng. Có thành kiến có nghĩa là bạn tin rằng một loại hành vi cụ thể có nhiều khả năng xảy ra hơn các lựa chọn thay thế khác. Trong giao dịch, việc tăng giá hoặc giảm giá đối với một loại tiền tệ là một dạng thiên vị.

Như bạn có thể nhận thấy, sự khác biệt chính giữa dự đoán và thiên vị trong giao dịch là dự đoán sau được mở để xác nhận hoặc phủ định từ thị trường.

Là một nhà giao dịch, bạn phải phát triển các thành kiến thay vì chỉ đưa ra nhiều dự đoán.

Việc có thành kiến về tiền tệ là điều bình thường, đặc biệt là khi các yếu tố kỹ thuật và cơ bản hỗ trợ cho triển vọng của bạn. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải phân biệt nếu hành vi thị trường xác nhận thành kiến của bạn trước khi hành động bằng cách thực hiện giao dịch. “Nếu bạn tin rằng nó có khả năng có tác động tăng hoặc giảm rõ ràng

“Nếu bạn tin rằng nó có khả năng gây ra tác động tăng hoặc giảm rõ ràng trên thị trường, đừng ủng hộ phán đoán của bạn cho đến khi chính hành động của thị trường xác nhận ý kiến của bạn,” Mark Douglas trong The Discipured Trader cho biết .

Mike Bellafiore viết trong cuốn sách Một cuộc giao dịch tốt của mình: “Ngay cả khi bạn phát triển thành kiến đúng đắn về hướng đi của thị trường, bạn vẫn phải sở hữu các kỹ năng giao dịch để nắm bắt những động thái đó. “Lãng phí thời gian của bạn cho các dự đoán là mất năng lượng và thời gian cho những gì sẽ thực sự tạo nên sự khác biệt, đó là phát triển kỹ năng.”

Có một dự đoán mù quáng về cách một loại tiền tệ sẽ giao dịch mà không tính đến hành vi thị trường hoặc những thay đổi trong môi trường thị trường có thể không tốt cho giao dịch của một người.

Nếu bạn tiếp tục cố gắng chứng minh dự báo của mình là đúng nhưng thị trường không đồng ý, bạn có khả năng kết thúc bằng lỗ này đến lỗ khác.

Nhà kinh tế học John Maynard Keynes không thể nói tốt hơn: “Thị trường có thể tồn tại bất hợp lý lâu hơn mức bạn có thể duy trì”.

Vào cuối ngày, bạn phải nhớ rằng thị trường là ông chủ. Nó không thể quan tâm hơn đến việc bạn nghĩ giá sẽ đi đâu. Thị trường sẽ đi đến nơi nó vui lòng.

Một sai lầm phổ biến của các nhà giao dịch mới là tin rằng giao dịch ngoại hối thành công là đưa ra các dự đoán và họ có thể ảnh hưởng đến thị trường bằng ý kiến hoặc giao dịch của họ.

Ví dụ như cuộc biểu tình gần đây bằng USD / JPY. Một số nhà giao dịch nhấn mạnh rằng cặp tiền này sẽ được giao dịch thấp hơn nhiều sau khi Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ, vì vậy họ tiếp tục bán khống cặp tiền, bỏ qua các tín hiệu quá bán và thậm chí bứt phá từ các mức kháng cự quan trọng.

Do không có khả năng nhận biết và hành động theo sự thay đổi của môi trường thị trường, họ không chỉ mất giao dịch mà còn bỏ lỡ cơ hội kiếm pips khi cặp tiền này đi lên.

Là một nhà giao dịch ngoại hối, bạn phải luôn xử lý thông tin với tinh thần cởi mở và luôn linh hoạt. Bạn có nguy cơ bỏ lỡ cả các động thái trong ngày và các xu hướng dài hạn nếu bạn chọn chỉ xem các tín hiệu thị trường hỗ trợ các dự đoán của riêng bạn.

“Hãy giao dịch những gì thị trường đang làm, không phải những gì bạn muốn nó làm trong tưởng tượng hư vô của bạn,” nhà tâm lý học giao dịch nổi tiếng, Tiến sĩ Brett Steenbarger khuyên.

Hãy nhớ rằng tên của doanh nghiệp đang giao dịch, không phải dự đoán. Vào cuối ngày, kết quả giao dịch của bạn sẽ không phản ánh dự đoán của bạn mà là khả năng của bạn để thích ứng với thị trường và tận dụng hành động giá.