Tìm hiểu về Ngân hàng Trung ương phần 2 – Quyết định lãi suất

Ngân hàng Trung ương và lãi suất

Các Ngân hàng Trung ương không trực tiếp đặt lãi suất mà bạn thường phải chịu tài trong khoản tiết kiệm của mình. Thay vào đó, họ đặt lãi suất cơ bản, đó là

1. Số tiền mà các ngân hàng thương mại phải trả để vay lẫn nhau (như ở Mỹ, nơi Fed thiết lập tỷ lệ quỹ liên bang).

2. Số tiền mà các ngân hàng thương mại phải trả để vay từ Ngân hàng Trung ương (như ở Vương quốc Anh, nơi Ngân hàng Anh thiết lập tỷ giá hối phiếu).

Tại sao Ngân hàng Trung ương thay đổi lãi suất?

Mục đích của việc giảm lãi suất là để kích thích nền kinh tế và ngược lại, tăng lãi suất để hạ nhiệt những biến động theo hướng tăng quá dữ dội.

Ảnh hưởng của lãi suất âm lên nền kinh tế

Doanh nghiệp có thể dễ dàng vay tiền và đầu tư vào các dự án, nhưng sẽ gặp phải nhiều rủi ro.

Khi lãi suất thấp hơn, thị trường chứng khoán được chiết khấu ở mức thấp, thị trường chứng khoán sẽ tăng giá và gây ra hiệu ứng của cải.

Mọi người đầu tư tiền của họ vào nền kinh tế (cổ phiếu và các tài sản khác) bởi vì họ có thể kiếm được nhiều tiền hơn trong bối cảnh này so với lãi suất thấp hiện tại.

Nếu tăng trưởng kinh tế quá nhanh, lạm phát có thể trở nên quá cao và không ổn định. Điều này gây khó khăn cho các hộ gia đình và doanh nghiệp lập kế hoạch cho tương lai vì giá cả rất khó dự đoán, có thể cản trở chi tiêu và tăng trưởng chậm.

Để ngăn chặn kịch bản này, một Ngân hàng Trung ương có thể tăng lãi suất và làm chậm tốc độ tăng trưởng trong chi tiêu, đưa lạm phát trở lại trong tầm kiểm soát.

Comments are closed.