Phân tích đám mây Ichimoku: GBP / USD, USD / JPY, AUD / USD

GBP / USD, “Bảng Anh so với Đô la Mỹ”

GBP / USD đang giao dịch ở mức 1.3807; công cụ đang di chuyển bên dưới Đám mây Ichimoku, do đó cho thấy xu hướng giảm dần. Các thị trường có thể chỉ ra rằng giá có thể kiểm tra biên giới đi xuống của đám mây ở mức 1,3865 và sau đó tiếp tục di chuyển xuống dưới để đạt mức 1,3565. Một tín hiệu khác ủng hộ một xu hướng giảm tiếp theo sẽ là sự phục hồi từ đường biên xuống của mô hình Tam giác. Tuy nhiên, kịch bản giảm giá có thể không còn hợp lệ nếu giá phá vỡ biên giới tăng của đám mây và cố định trên 1,3965. Trong trường hợp này, cặp tiền có thể tiếp tục phát triển về phía 1,4055. Để xác nhận sự sụt giảm tiếp theo, tài sản phải phá vỡ biên giới đi xuống của kênh tăng và cố định dưới 1,3770.

GBPUSD

USD / JPY, “Đô la Mỹ so với Yên Nhật”

USD / JPY đang giao dịch ở mức 109,58; công cụ đang di chuyển trên Đám mây Ichimoku, do đó cho thấy xu hướng tăng dần. Các thị trường có thể chỉ ra rằng giá có thể kiểm tra Tenkan-Sen và Kijun-Sen ở mức 109,15 và sau đó tiếp tục tăng lên để đạt 111,35. Một tín hiệu khác ủng hộ một xu hướng tăng tiếp theo sẽ là sự phục hồi từ mức hỗ trợ. Tuy nhiên, kịch bản tăng giá có thể không còn hợp lệ nếu giá phá vỡ biên giới giảm của đám mây và cố định dưới 108,05. Trong trường hợp này, cặp tỷ giá có thể tiếp tục giảm xuống mức 107,10. Để xác nhận mức tăng trưởng hơn nữa, tài sản phải phá vỡ biên giới đi lên của kênh giảm dần và cố định trên 110,30.

USDJPY

AUD / USD, “Đô la Úc so với Đô la Mỹ”

AUD / USD đang giao dịch ở mức 0,7709; công cụ đang di chuyển bên dưới Đám mây Ichimoku, do đó cho thấy xu hướng giảm dần. Các thị trường có thể chỉ ra rằng giá có thể kiểm tra biên giới đi xuống của đám mây ở mức 0,7745 và sau đó tiếp tục di chuyển xuống dưới để đạt mức 0,7535. Một tín hiệu khác ủng hộ một xu hướng giảm tiếp theo sẽ là sự phục hồi từ mặt trái của mô hình Tam giác. Tuy nhiên, kịch bản giảm giá có thể không còn hợp lệ nếu giá phá vỡ biên giới tăng của đám mây và cố định trên 0,7805. Trong trường hợp này, cặp tiền có thể tiếp tục tăng lên 0,7905.

AUDUSD

Comments are closed.