Các loại nhà môi giới ngoại hối khác nhau

STP

Các nhà môi giới Xử lý Thẳng , còn được gọi là nhà môi giới STP, là các nhà môi giới sẽ chuyển lệnh trực tiếp cho nhà cung cấp thanh khoản của họ khi nhận được lệnh của khách hàng và giá được thực hiện theo tỷ lệ đặt mua / bán của các nhà cung cấp nói trên. Các nhà cung cấp thanh khoản có thể khác nhau giữa các ngân hàng, quỹ đầu cơ, tập đoàn đầu tư và các nhà môi giới khác, và do đó, không có trung gian nào tham gia vào lệnh. Về cơ bản, điều này có nghĩa là nhà môi giới STP không lọc lệnh thông qua bàn giao dịch và đó là điều làm cho nền tảng giao dịch điện tử của nhà môi giới trở thành STP.

Không cần sử dụng bàn giao dịch, nhà môi giới STP có khả năng xử lý đơn đặt hàng của khách hàng mà không có bất kỳ sự chậm trễ nào và họ cũng không phải gửi báo giá lại cho khách hàng. Đổi lại, nhà môi giới STP có thể cho phép khách hàng giao dịch trong thời gian phát hành tin tức tài chính mà không có hạn chế, điều mà hầu hết các nhà đầu tư thường coi là một lợi thế chính. Nói cách khác, STP có nghĩa là nhà môi giới đóng vai trò là nhà cung cấp kết nối thầm lặng giữa thị trường và nhà giao dịch.

Một nhà môi giới STP có thể được hưởng lợi từ việc có nhiều nhà cung cấp thanh khoản vì nhiều nhà cung cấp hơn trong hệ thống có nghĩa là có nhiều lượng lấp đầy hơn cho khách hàng. Đa số các nhà môi giới STP thường sử dụng ngân hàng làm nhà cung cấp thanh khoản cho họ. Là một nhà giao dịch, tốt nhất là nên chọn một nhà môi giới có mức chênh lệch giá thay đổi nhất. Điều này là do họ sẽ có thể chọn giá thầu tốt nhất từ ​​một trong những nhà cung cấp thanh khoản từ chính họ và mức chênh lệch yêu cầu tốt nhất từ ​​một nhà cung cấp thanh khoản khác, tương đương với các tùy chọn tốt nhất có thể cho khách hàng.

ECN

Một nhà môi giới ECN sử dụng Mạng Truyền thông Điện tử để cho phép khách hàng truy cập vào những người tham gia khác trong thị trường chứng khoán và tiền tệ. Một nhà môi giới ECN kết hợp các báo giá từ nhiều người tham gia thị trường và do đó cung cấp cho khách hàng mức chênh lệch giá thầu / yêu cầu chặt chẽ hơn so với những gì có sẵn cho họ. Sự khác biệt chính giữa STP và nhà môi giới ECN là định tuyến. ECN hoạt động như một trung tâm của các nguồn thanh khoản chính, thường được đại diện bởi các ngân hàng, nhà cung cấp thanh khoản, quỹ đầu cơ và những người chơi lớn khác trên thị trường.

Tất cả các nguồn này trở nên đan xen với nhau để có thể tìm được đối tác cho những đơn hàng không thể xử lý nội bộ. Ưu điểm của nhà môi giới ECN là họ tạo ra tổng chi phí giao dịch thấp hơn cho các nhà giao dịch, tương đương với lợi nhuận ròng cao hơn và lỗ ròng thấp hơn.

Môi giới bàn giao dịch

Các nhà môi giới bàn giao dịch, đôi khi còn được gọi là các nhà tạo lập thị trường, tạo ra một thị trường cho khách hàng của họ, hay nói cách khác, thực hiện mặt khác của giao dịch với khách hàng. Điều này cho phép các nhà môi giới bàn giao dịch kiếm lợi nhuận thông qua chênh lệch và cung cấp thanh khoản cho khách hàng của họ. Các nhà môi giới bàn giao dịch thờ ơ với các quyết định của một nhà giao dịch cá nhân khi họ cung cấp báo giá mua và bán và do đó thực hiện cả hai lệnh cho khách hàng của họ.

Mặc dù các nhà môi giới bàn giao dịch đang kiểm soát mức giá mà các lệnh được thực hiện, điều đó cũng có nghĩa là có rất ít khả năng họ thiết lập mức chênh lệch cố định. Mặc dù khách hàng không thể nhìn thấy tỷ giá thị trường liên ngân hàng thực, nhưng họ vẫn được cung cấp các tỷ giá rất gần, nếu không, tương tự như tỷ giá liên ngân hàng vì sự cạnh tranh giữa các nhà môi giới là rất gay gắt.

Nhà môi giới A-Book

Nhà môi giới A-Book tuân theo mô hình chuyển lệnh của bạn trực tiếp đến một nhóm thanh khoản, được tạo thành từ các tổ chức khác nhau hoạt động tương đương với các giao dịch đến từ một nhà môi giới ngoại hối . Các nhà môi giới A-Book không hoạt động như một đối tác của khách hàng và do đó không có xung đột lợi ích khi xử lý đơn đặt hàng của khách hàng.

Các nhà môi giới A-Book kiếm lợi nhuận bằng cách tính phí hoa hồng trên các giao dịch, là khoản phí mà khách hàng trả khi họ mở hoặc đóng một vị thế. Các nhà môi giới A-Book bao gồm các nhà môi giới STP và ECN.

Nhà môi giới sổ B

Các nhà môi giới B-Book là những người xử lý các giao dịch của khách hàng trong nhà và hoạt động như một đối tác cho các giao dịch của họ. Nói một cách đơn giản, nếu bạn đặt lệnh mua với nhà môi giới Sách B, họ sẽ bán cho bạn và ngược lại. Một số lợi ích của các nhà môi giới B-Book bao gồm việc thực hiện đảm bảo các giao dịch của bạn. Có nghĩa là ngay cả khi thanh khoản thấp, bạn vẫn nhận được lệnh thực hiện tốt vì nhà môi giới đóng vai trò là nhà tạo lập thị trường.

Một yếu tố khác bao gồm các nhà môi giới B-Book cung cấp mức chênh lệch cố định, có nghĩa là ngay cả khi khách hàng giao dịch trong giờ cao điểm của thị trường hoặc trong giờ ngoài thị trường, các nhà môi giới B-Book vẫn làm việc để có lợi hơn. Các nhà môi giới B-Book kiếm lợi nhuận thông qua việc tính phí cho khách hàng một mức chênh lệch cố định được trả mỗi khi một vị trí được mở hoặc đóng. Các nhà môi giới B-Book bao gồm mô hình tương tự như Nhà môi giới Bàn giao dịch.

Comments are closed.