10 mẹo đặt Stop Loss hữu ích

Dừng lỗ là một công cụ quản lý rủi ro giúp hạn chế những thua lỗ lớn trong giao dịch.
Dưới đây là mười lời khuyên về đặt lệnh dừng lỗ trong giao dịch:

1. Điểm dừng lỗ của bạn phải là một phần trong kế hoạch giao dịch của bạn ngay sau khi xác định được điểm vào lệnh.
2. Thời điểm tốt nhất để thiết lập mức dừng lỗ là trước khi bạn bị cuốn theo cảm xúc trong kết quả của một giao dịch thua lỗ.
Một điểm dừng lỗ nên được đặt ở mức giá mà giá không nên đi nếu giao dịch sẽ diễn ra có lợi cho bạn.
3. Một điểm dừng lỗ nên được đặt từ cơ sở phân tích kỹ thuật, tránh đặt theo cảm tính.
5. Điểm dừng lỗ phải được tính toán dựa trên mức độ chấp nhận rủi ro của bạn cho mỗi lệnh giao dịch tính theo tỉ lệ %.
6. Từ điểm vào lệnh và điểm dừng lỗ ta mới tính ra khối lượng giao dịch để tuân thủ mức rủi ro tuyệt đối không được quá 2% tài khoản.
7. Đặt điểm dừng của bạn ở mức có xác suất kích hoạt thấp để tăng tỷ lệ thành công của bạn.
8. Điểm dừng lỗ tốt nhất được thực hiện khi lần đầu tiên kích hoạt, không được dời dừng lỗ để giữ lệnh và hy vọng, nếu bạn không theo kế hoạch của mình thì bạn sẽ không thực sự quản lý rủi ro hoặc giữ kỷ luật.
9. Bạn càng chờ đợi lâu để ngăn chặn sự mất mát của mình thì càng khó thoát ra sau đó.
10. Điểm dừng lỗ của bạn càng xa so với giá vào lệnh của bạn thì quy mô vị thế của bạn càng nhỏ

Comments are closed.