TP.HCM thống nhất mục tiêu tăng trưởng năm 2024 là 7,5 – 8%

Các đại biểu đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế – xã hội năm 2024. Theo đó, HĐND TP.HCM thống nhất chủ đề năm 2024 là “Quyết tâm thực hiện hiệu quả chuyển đổi số và Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội”. Mục tiêu tổng quát là phát huy hiệu quả, hiệu lực hơn nữa những thuận lợi, thời cơ, nhất là đối với các cơ chế, chính sách Trung ương đã ban hành như Nghị quyết số 31-NQ/TW, Nghị quyết số 98/2023/QH15.

Nâng cao chất lượng, công tác quản lý và triển khai quy hoạch; tăng cường huy động, phân bổ hiệu quả các nguồn lực; phát huy những kết quả đạt được trong đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng về giao thông, cấp nước, thoát nước, xử lý nước thải, y tế, giáo dục và đào tạo, nhất là các dự án trọng điểm về liên kết vùng.

TP.HCM thống nhất mục tiêu tăng trưởng năm 2024 là 7,5 – 8% - Ảnh 1.

Bà Nguyễn Thị Lệ phát biểu bế mạc (ảnh N.T)

Tận dụng lợi thế về hạ tầng, thị trường, nhân lực và điều kiện đặc thù để phát triển mạnh kinh tế số; thúc đẩy tương tác giữa chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với thực hiện hiệu quả chính quyền đô thị… Đồng thời, nhận diện rõ khó khăn, thách thức thành phố phải đối mặt trong thời gian tới, để kịp thời thích ứng, điều chỉnh nhiệm vụ, giải pháp thực hiện.

HĐND TP.HCM cũng thống nhất 18 chỉ tiêu về KT – XH năm 2024. Trong đó có 5 chỉ tiêu về kinh tế là tốc độ tăng trưởng GRDP từ 7.5 – 8%; hoàn thành 100% chi tiêu thu ngân sách nhà nước; phấn đấu tổng thu du lịch đạt trên 190.000 tỷ đồng, đón 6 triệu lượt khách quốc tế; 100% hạ tầng công nghệ thông tin được rà soát, nâng cấp, đảm bảo liên thông kết nối từ TP đến cấp quận huyện và phường xã; TP.HCM nằm trong nhóm 5 tỉnh, thành phố dẫn đầu về chuyển đổi số cấp tỉnh.

Ngoài ra, có 4 chỉ tiêu về xã hội; 4 chỉ tiêu về đô thị và 2 chỉ tiêu về cải cách hành chính, 3 chỉ tiêu về quốc phòng an ninh…

TP.HCM thống nhất mục tiêu tăng trưởng năm 2024 là 7,5 – 8% - Ảnh 2.

Đại biểu biểu quyết thông qua chỉ tiêu KT – XH năm 2024 (ảnh N.T)

Phát biểu bế mạc, Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ cho biết, HĐND TP tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua 50 nghị quyết và trong đó có 9 nghị quyết về triển khai thực hiện Nghị quyết số 98 của Quốc hội; 41 Nghị quyết về kinh tế, ngân sách, văn hóa xã hội, giáo dục và một số nghị quyết về một số nội dung quan trọng khác. Đây là những Nghị quyết hết sức quan trọng, là cơ sở cho việc thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và đời sống nhân dân thành phố năm 2023 và những năm tiếp theo.

TP.HCM thống nhất mục tiêu tăng trưởng năm 2024 là 7,5 – 8% - Ảnh 3.

Kỳ họp thứ 13 HĐND TP.HCM đã hoàn thành chương trình đề ra (ảnh T.N)

Bà Nguyễn Thị Lệ cũng đề nghị, UBND Thành phố phân tích sâu, đánh giá toàn diện dự báo các tình huống về kinh tế – xã hội năm 2024 để có sự chủ động ứng phó, tập trung đầu tư, hỗ trợ các ngành, lĩnh vực đang và có khả năng gặp khó khăn trong thời gian tới.

“Đề nghị UBND TP.HCM có giải pháp thiết thực, hiệu quả triển khai tích cực các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, bảo đảm mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội năm 2024, trong đó có chỉ tiêu phấn đấu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn thành phố năm 2024 là từ 7,5 – 8 %”, bà Nguyễn Thị Lệ nhấn mạnh.

Các Sàn forex Uy Tín:

Icmarkets

Exness

IQOption

Deriv

Source link

Comments are closed.