Đừng so sánh bản thân với các nhà giao dịch ngoại hối khác

Đừng so sánh bản thân với các nhà giao dịch ngoại hối khác

Cách đây nhiều năm, những người kỵ mã đã phát minh ra tấm bịt mắt để giữ cho những con ngựa của họ tập trung vào công việc của chúng.