Thị Trường Có Xu Hướng ( Trending Market ) Là Gì

Thị trường có xu hướng là thị trường trong đó giá thường di chuyển theo một hướng. Chắc chắn, giá có thể đi ngược lại xu hướng bất cứ lúc nào, nhưng nhìn vào các khung thời gian dài hơn sẽ cho thấy rằng đó chỉ là những đợt thoái lui của giá.