Tâm lý giao dịch

3 Lời khuyên Giúp Kiểm soát Cảm xúc của Bạn Khi Giao dịch

Nhiều nhà giao dịch mới thực hiện các giao dịch của mình một cách đầy cảm xúc, cảm thấy mình đang ở trên đỉnh thế giới sau khi thắng, nhưng lại sa sút sau khi thua cuộc.