kế hoạch giao dịch

Tại sao bạn có thể gặp rắc rối sau kế hoạch giao dịch của mình

Bạn đã bao giờ từ bỏ kế hoạch giao dịch ngoại hối của mình chưa? Nếu không, bạn nên đọc phần này vì rất có thể bạn đang nói dối. Nếu có, tại sao bạn lại cho rằng mình “không kiên trì”?