Tâm sự của một nhà môi giới Forex – Introducing Broker

à một tâm sự rất chân thật của một nhà môi giới Forex ( hay còn gọi là IB, introducing broker ) được đăng trên một Group trên facebook nêu lên những mặt tối của nghề IB.