Thực hiện một cách tiếp cận trái ngược trong giao dịch ngoại hối

Thực hiện một cách tiếp cận trái ngược trong giao dịch ngoại hối

Khi tất cả các biểu đồ đều hướng về một hướng duy nhất và tâm lý thị trường hiện tại được hỗ trợ bởi các newswires, thật dễ hiểu tại sao nhiều nhà giao dịch lại ngần ngại đi ngược lại đàn.