Lợi nhuận năm 2022 sụt giảm mạnh

Công ty cổ phần Đầu tư Nam Long (mã CK: NLG) đã công bố BCTC quý 4/2022 và luỹ kế cả năm 2022 với doanh thu và lợi nhuận sụt giảm đáng kể so với cùng kỳ.

Cụ thể, riêng quý 4 doanh thu thuần đạt 1.629 tỷ đồng, giảm 63% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá vốn hàng bán cũng giảm mạnh nhưng lãi gộp chỉ đạt 814 tỷ đồng – giảm 47% so với quý 4/2021.

Trong kỳ, Nam Long thu về gần 307 tỷ đồng doanh thu tài chính – cao gấp 5,5 lần cùng kỳ, hoạt động liên doanh liên kết có lãi 22 tỷ đồng thay vì lỗ 3,7 tỷ đồng như cùng kỳ 2021. 

Chi phí bán hàng và chi phí QLDN cũng lần lượt giảm 51% và 10,4% so với cùng kỳ, hoạt động khác lãi 16 tỷ đồng. Đây là những lực đỡ quan trọng giúp Nam Long lãi sau thuế đạt gần 590 tỷ đồng, chỉ giảm 23% so với quý 4/2021.

Luỹ kế cả năm 2022, Đầu tư Nam Long thu về 4.339 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 17% so với cùng kỳ. Gánh nặng chi phí và hụt nguồn lãi khác khiến LNST đạt 865,5 tỷ đồng – giảm 41% so với năm 2021 trong đó LNST thuộc về công ty mẹ là 556 tỷ đồng. 

EPS cả năm 2022 đạt 1.339 đồng, giảm đáng kể so với con số 3.099 đồng của năm 2021.

Theo giải trình từ phía công ty doanh thu năm 2022 chủ yếu được đóng góp từ doanh thu bán nhà và căn hộ (chiếm khoảng 94% tổng doanh thu) từ các dự án trọng điểm là Akari và Southgate. Lợi nhuận thuần năm 2022 giảm 41% so với năm 2021 do năm ngoái nhóm công ty ghi nhận lãi từ việc mua công ty TNHH Thành phố Waterfront Đồng Nai.

Nam Long (NLG): Lợi nhuận năm 2022 sụt giảm mạnh - Ảnh 1.

Đáng chú ý vào cuối năm ngoái, trong báo cáo cập nhật về Đầu tư Nam Long, Chứng khoán KIS Việt Nam (KISV) đánh giá, doanh số hợp đồng của Nam Long gặp khó trong năm 2022. Công ty đã điều chỉnh kế hoạch doanh số hợp đồng từ 23.300 tỷ đồng xuống còn 12.300 tỷ đồng trong năm nay. 

Kết quả kinh doanh cả năm có thể đạt 6.000 tỷ đồng doanh thu và 905 tỷ đồng lợi nhuận công ty mẹ, thấp hơn đáng kể so với kế hoạch trong lần họp đại hội cổ đông lần lượt là 7.100 tỷ đồng và 1.200 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Ban lãnh đạo công ty cho rằng vì hoàn thiện khung pháp lý chậm hơn dự kiến và sự thiếu hỗ trợ các khoản cho vay mua nhà, đặc biệt là các dự án Nam Long Cần Thơ (80 ha), Izumi City đã làm giảm mục tiêu kinh doanh của doanh nghiệp.

Như vậy ngay cả với kế hoạch đã được điều chỉnh giảm thì kết thúc năm 2022 NLG cũng mới chỉ hoàn thành được 72,3% mục tiêu về doanh thu và 61,4% mục tiêu lãi ròng.


Các Sàn forex Uy Tín:

Icmarkets

Exness

IQOption

Deriv

Source link

Comments are closed.