Buộc thanh lý hợp đồng dự án Kiên Lương, Tân Tạo (ITA) của bà Đặng Thị Hoàng Yến ghi nhận doanh thu âm hàng nghìn tỷ, lỗ ròng kỷ lục 330 tỷ đồng

CTCP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (mã: ITA) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2022 và luỹ kế năm 2022 với kết quả lao dốc về đáy lịch sử.

Trong quý 4, gần như các chỉ tiêu kinh doanh cốt lõi đều giảm mạnh 3 chữ số. Tân Tạo ghi nhận doanh thu thuần âm trên 2.033 tỷ đồng (các khoản giảm trừ doanh thu hơn 2.142 tỷ đồng), giảm 861% so với cùng kỳ 2021. Thậm chí giá vốn hàng bán âm đến 1.610 tỷ, giảm 1247% so với cùng kỳ, lỗ gộp 423 tỷ, giảm 434%.

Doanh thu từ hoạt động tài chính giảm 97% từ 17 tỷ xuống chỉ còn hơn 600 triệu. Chi phí tài chính, chi phí bán hàng & quản lý doanh nghiệp đồng loạt giảm trên 150%. Trừ đi các chi phí, ITA lỗ ròng kỷ lục 330 tỷ đồng, giảm 470%.

Buộc thanh lý hợp đồng dự án Kiên Lương, Tân Tạo (ITA)  của bà Đặng Thị Hoàng Yến ghi nhận doanh thu âm hàng nghìn tỷ, lỗ ròng kỷ lục 330 tỷ đồng - Ảnh 1.

Giải trình về kết quả sụt giảm mạnh, ITA cho biết nguồn cơn chủ yếu do giảm doanh thu đất đã phát triển cơ sở hạ tầng và Tập đoàn thu hồi đất Kiên Lương của Công ty Cổ phần Phát triển Năng lượng Tân Tạo do nguyên nhân bất khả kháng. Buộc doanh nghiệp phải thanh lý Hợp đồng thuê đất dài hạn xây dựng Trung tâm Điện lực Kiên Lương, dẫn đến doanh nghiệp phải giảm trừ doanh thu hơn 2.142 tỷ đồng. Cụ thể:

– Theo Quyết định số 428/QĐ-TTg ngày 18/3/2016 của Thủ tưởng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011-2022 có xét đến 2023, “dự án Kiên Lương 1 bị loại bỏ không nằm trong danh mục các dự án nguồn điện vào vận hành năm 2016-2030”.

– Ngày 13/6/2016, Tổng cục Năng Lượng – Bộ Công Thương đã có văn bản thông báo “Dự án Kiên Lương 1 không có trong danh sách các dự án sẽ vận hành trước năm 2030. Vì vậy, Tổng cục Năng lượng không có cơ sở để tiếp tục triển khai”.

– Dự án Kiên Lương 1 bị Thủ tướng Chính phủ loại khỏi danh sách các dự án sẽ vận hành trước năm 2030 nên CTCP Phát triển Năng lượng Tân Tạo (TEDC) và Tân Tạo không có cơ sở triển khai dự án, đây là trường hợp bất khả kháng theo hợp đồng.

Luỹ kế cả năm 2022, Tân Tạo ghi nhận âm kỷ lục hơn 1.576 tỷ đồng doanh thu thuần (các khoản giảm trừ doanh thu trên 2.150 tỷ đồng). Lỗ ròng hơn 179 tỷ đồng, lỗ trước thuế 218 tỷ đồng.

Trong năm 2022, Tân Tạo đặt kế hoạch doanh thu 778 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 187 tỷ đồng. Đồng nghĩa với kết quả trên của ITA cách rất xa so với mục tiêu đề ra.

Buộc thanh lý hợp đồng dự án Kiên Lương, Tân Tạo (ITA)  của bà Đặng Thị Hoàng Yến ghi nhận doanh thu âm hàng nghìn tỷ, lỗ ròng kỷ lục 330 tỷ đồng - Ảnh 2.

Tại ngày 31/12/2022, tổng tài sản của Tân Tạo còn 12.645 tỷ đồng, giảm gần 1.000 tỷ so với số đầu năm. Trong đó tài sản dở dang dài hạn tăng từ 1,484 nghìn tỷ lên hơn 3.154 tỷ. Riêng chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn của dự án Kiên Lương tăng từ 543 tỷ đồng lên hơn 2.221 tỷ đồng.

Buộc thanh lý hợp đồng dự án Kiên Lương, Tân Tạo (ITA)  của bà Đặng Thị Hoàng Yến ghi nhận doanh thu âm hàng nghìn tỷ, lỗ ròng kỷ lục 330 tỷ đồng - Ảnh 3.


Các Sàn forex Uy Tín:

Icmarkets

Exness

IQOption

Deriv

Source link

Comments are closed.