Xử lý nghiêm ngân hàng chậm cơ cấu nợ cho khách hàng

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Chỉ thị số 02 về tăng cường công tác tín dụng và triển khai chính sách cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn theo quy định tại Thông tư 02 ngày 23/4/2023.

Thời gian qua, tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp; khó khăn, thách thức gia tăng, hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư, tiêu dùng toàn cầu chậm lại; tăng trưởng thấp đi kèm với rủi ro suy thoái tại một số nền kinh tế đã tác động không nhỏ đến phát triển kinh tế – xã hội của quốc gia có độ mở kinh tế lớn như Việt Nam.

Tăng trưởng kinh tế trong nước quý I chỉ đạt 3,32%, gần như thấp nhất so với cùng kỳ kể từ năm 2011 do cầu thế giới sụt giảm, cầu trong nước tăng yếu. Người dân, doanh nghiệp khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, thiếu đơn hàng, thị trường đầu ra… dẫn tới doanh thu, thu nhập sụt giảm, ảnh hưởng tới khả năng trả nợ các khoản vay tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Trong bối cảnh đó, cuối tháng 4/2023, Ngân hàng Nhà nước đã tổ chức Hội nghị về công tác tín dụng và triển khai Thông tư số 02 để đánh giá công tác tín dụng những tháng đầu năm 2023 và định hướng triển khai trong thời gian tới, đồng thời thông tin rộng rãi về nội dung chính sách hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho khách hàng.

Để đạt được mục tiêu đề ra từ đầu năm và triển khai thực hiện có hiệu quả Thông tư 02, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước và các tổ chức tín dụng quyết tâm với nỗ lực cao nhất thực hiện được các mục tiêu đã đề ra tại Chỉ thị 01 ngày 17/1/2023.

Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước yêu cầu tập trung thực hiện các giải pháp nhằm kiểm soát lạm phát, duy trì ổn định thị trường tiền tệ, ngoại hối, ổn định kinh tế vĩ mô; tập trung tín dụng cho các lĩnh vực ưu tiên, lĩnh vực sản xuất kinh doanh và các động lực tăng trưởng nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn của người dân, doanh nghiệp, góp phần phục hồi và phát triển sản xuất – kinh doanh; tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, tăng khả năng tiếp cận vốn tín dụng, cắt giảm chi phí để tiếp tục giảm lãi suất cho vay.

Các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước và các tổ chức tín dụng chủ động triển khai chính sách cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ theo Thông tư 02 một cách đồng bộ, thống nhất từ Trung ương đến địa phương, từ Ngân hàng Nhà nước đến các tổ chức tín dụng, từ Hội sở chính đến chi nhánh, phòng giao dịch của các tổ chức tín dụng; quá trình triển khai đảm bảo có sự phối hợp chặt chẽ, kịp thời giữa Ngân hàng Nhà nước, các tổ chức tín dụng và sự đồng tình phối hợp thống nhất của khách vay vốn để nâng cao hiệu quả thực thi chính sách.

Người đứng đầu Ngân hàng Nhà nước yêu cầu phải đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật hiện hành về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng, quy định về việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ theo Thông tư 02 của Ngân hàng Nhà nước và các quy định pháp luật khác có liên quan; đảm bảo chất lượng tín dụng, đảm bảo khách quan, đúng bản chất của nợ xấu.

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn thực hiện nghiêm chính sách cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn theo quy định tại Thông tư 02.

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh các tỉnh, thành phố thanh tra, giám sát việc chấp hành các quy định về việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ trên địa bàn; có biện pháp xử lý nghiêm và kịp thời các trường hợp không chấp hành chủ trương của Chính phủ, quy định của Ngân hàng Nhà nước, trốn tránh, chậm xử lý, cố tình gây khó khăn, phiền hà, từ chối thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ đối với khách hàng đáp ứng đủ điều kiện. Đồng thời, giám sát, theo dõi và xử lý những trường hợp lợi dụng thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ để trục lợi chính sách.

Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh các tỉnh, thành phố phải theo dõi tình hình, kết quả thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ của tổ chức tín dụng, chi nhánh Ttổ chức tín dụng trên địa bàn; mặt khác, tiếp tục theo dõi, nắm bắt thông tin, đánh giá về khó khăn của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn và kết quả triển khai chính sách cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ tại địa phương để phối hợp các cơ quan liên quan giải đáp các khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền; kịp thời báo cáo, đề xuất với UBND tỉnh, thành phố, Thống đốc biện pháp xử lý đối với các vấn đề vướng mắc phát sinh vượt thẩm quyền.

Với các tổ chức tín dụng, Thống đốc yêu cầu tiếp tục tiết giảm chi phí để giảm lãi suất cho vay, giảm các loại phí nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh; đẩy mạnh triển khai có hiệu quả chương trình kết nối ngân hàng – doanh nghiệp; kịp thời thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong tiếp cận vốn tín dụng.

Ngân hàng Nhà nước cũng yêu cầu các tổ chức tín dụng khẩn trương ban hành và triển khai thực hiện ngay quy định nội bộ về cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ theo quy định tại Thông tư 02; nghiêm cấm các hành vi gây khó khăn, phiền hà, ban hành thêm điều kiện, thủ tục khác với quy định tại Thông tư số 02.

Chủ tịch Hội đồng thành viên/Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc các tổ chức tín dụng trực tiếp chỉ đạo việc triển khai công tác cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ theo Thông tư 02 và chịu trách nhiệm trước Thống đốc về kết quả thực hiện; có biện pháp xử lý nghiêm những đơn vị, cá nhân triển khai chậm, cố tình gây khó khăn, thiếu trách nhiệm, thực hiện không đúng quy định.

Bên cạnh đó, các tổ chức tín dụng đẩy mạnh công tác truyền thông, công khai về hồ sơ, thủ tục cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ để khách hàng nắm bắt được thông tin, hiểu đúng, hiểu đầy đủ về chính sách; giải đáp kịp thời các vấn đề vướng mắc về hồ sơ, thủ tục cho khách hàng, tạo điều kiện thuận lợi hỗ trợ khách hàng hoàn thiện hồ sơ, sớm được tiếp cận chính sách hỗ trợ…

Các Sàn forex Uy Tín:

Icmarkets

Exness

IQOption

Deriv

Source link

Comments are closed.