TPBank dự kiến trả cổ tức 25% bằng tiền mặt ngay trong quý I/2023

Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank – Mã: TPB) vừa công bố tài liệu lấy kiến cổ đông bằng văn bản về việc chia cổ tức trong năm 2023.

Theo đó, TPBank dự kiến sẽ trả cổ tức 25% bằng tiền mặt, tương ứng 2.500 đồng/cp. Nguồn chi trả sẽ lấy từ lợi nhuận chưa phân phối còn đến năm 2021, sau khi trích lập các quỹ theo Báo cáo tài chính đã kiểm toán. Thời gian chi trả dự kiến quý I/2023.

Với gần 1,582 tỷ cổ phiếu đang lưu hành và không có cổ phiếu quỹ, ước tính TPBank sẽ chi khoảng 3.955 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông.

TPBank cho biết, lợi nhuận còn lại và các quỹ thặng dư lũy kế đến hết năm 2022 đạt hơn 13.364 tỷ đồng. Trong đó, lợi nhuận chưa phân phối còn đến năm 2021 sau khi trích lập các quỹ là hơn 5.486 tỷ đồng.

Trước đó, TPBank đã thông báo chốt danh sách cổ đông vào 17/1/2023 để lấy ý kiến về phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt trong năm 2023. Thời gian thực hiện lấy kiến là từ ngày 31/1 – 12/2/2023.

TPBank là ngân hàng đầu tiên lấy ý kiến cổ đông về việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt trong năm nay. Trước đó, VPBank, ACB và VIB cũng dự kiến trả cổ tức bằng tiền mặt, song chưa tiến hành các thủ tục liên quan.

Mới đây, TPBank cũng đã công bố kết quả kinh doanh năm 2022 với lợi nhuận trước thuế ước đạt 7.828 tỷ đồng, tương đương tăng khoảng 30% so với năm 2021. Tổng tài sản của ngân hàng ghi nhận tăng hơn 12% so với cùng kỳ năm trước, cán mốc gần 329 nghìn tỷ đồng. Tổng thu nhập hoạt động của TPBank trong năm nay đạt trên 15.600 tỷ đồng, tăng hơn 15,5% so với năm 2021. Lãi thuần từ dịch vụ đạt khoảng 2.700 tỷ đồng, tăng gần 75% so với cùng kỳ.

Quang Hưng

Nhịp sống Thị trường


Các Sàn forex Uy Tín:

Icmarkets

Exness

IQOption

Deriv

Source link

Comments are closed.