A 5-STEP SCALPING STRATEGY

There are multiple ways to trade forex markets. You could be a long term position trader or a swing trader by depending on the time-frame and length of your trades. But you can also be a scalper and use Scalping Strategy and that’s what today’s blog is all about! But what does it mean – Scalping Strategy? A scalper looks …

A 5-STEP SCALPING STRATEGY Read More »

Chỉ báo MACD

Tiếp theo, chúng ta sẽ đến Nhóm chỉ báo về xung lượng, bao gồm Chỉ báo MACD, chỉ báo Mass Index, chỉ báo Momentum, Tỉ lệ thay đổi giá, chỉ báo RSI, Swing Index, Triple Exponential Average (TRIX), chỉ báo Ultimate Oscillator, Wlliam’s R%… Các chỉ báo lần lượt sẽ được trình bày trong các …

Chỉ báo MACD Read More »

Chỉ báo Bollinger Bands

Bollinger Bands là công cụ kết hợp giữa đường trung bình động Moving Average và độ lệch chuẩn. Bollinger Bands là công cụ phân tích kỹ thuật có nhiều tác dụng và rất có giá trị cho nhà đầu tư. Có 3 thành phần cơ bản trong chỉ báo Bollinger Bands: 1.    Đường trung bình …

Chỉ báo Bollinger Bands Read More »