liteforex lừa đảo

Sự cố máy chủ, LiteForex đổi tên thành LiteFinance

Trong thời gian vừa qua, sàn LiteForex đã gặp nhiều sự cố, đi cùng với việc đổi tên từ LiteForex thành LiteFinace là việc bị sự cố máy chủ khiến khách hàng mất niềm tin vào sàn Forex vốn đang rất bị đánh giá thấp này, nhất là trong cộng đồng trader Việt Nam.