So sánh chi tiết nhất dựa trên thực chiến 2 sàn Forex: Exness và IcMarkets

So sánh về quá trình thực chiến giao dịch trên 2 sàn Exness và Icmarkets nên mình sẽ ưu tiên đưa các nhận định thực tế giao dịch forex trên 2 sàn này.