Quý 4 lỗ tiếp 356 tỷ đồng

Công ty Cổ phần Thép Nam Kim (mã CK: NKG) đã công bố BCTC quý 4/2022 và luỹ kế cả năm 2022.

Theo đó, riêng quý 4 doanh thu thuần đạt 4.299,8 tỷ đồng – giảm gần một nửa so với cùng kỳ. Kinh doanh dưới giá vốn khiến Thép Nam Kim lỗ gộp 149 tỷ đồng – trong khi cùng kỳ lợi nhuận gộp đạt 1.057,8 tỷ đồng.

Trong kỳ NKG thu về 47 tỷ đồng doanh thu tài chính, giảm mạnh so với con số 105,7 tỷ đồng trong quý 4 năm ngoái, chi phí tài chính giảm được hơn 30 tỷ đồng. Đáng chú ý chi phí bán hàng giảm mạnh từ 516 tỷ đồng xuống còn 152 tỷ đồng.

Kết quả sau khi trừ các khoản chi phí, NKG lỗ ròng 356 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ LNST công ty mẹ đạt 452 tỷ đồng – Ghi nhận quý thứ 2 liên tiếp doanh nghiệp thép này kinh doanh thua lỗ.

Nam Kim đã có phần giải trình ngắn gọn về nguyên nhân thua lỗ là do giá vốn tăng.

Luỹ kế cả năm 2022, doanh thu thuần đạt 23.071 tỷ đồng – giảm 18% so với cùng kỳ chủ yếu do sụt giảm doanh thu xuất khẩu, lợi nhuận ròng âm 66,7 tỷ đồng trong khi năm 2021 NKG lãi ròng 2.225 tỷ đồng – Đây cũng là năm đầu tiên NLG báo lỗ trở lại kể từ năm 2012 đến nay.

Thép Nam Kim (NKG): Quý 4 lỗ tiếp 356 tỷ đồng - Ảnh 1.

Được biết năm 2022, NKG đặt kế hoạch tổng doanh thu 28.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.600 tỷ đồng. Như vậy cả kế hoạch về doanh thu và lợi nhuận NKG đều không thể thực hiện được.

Xét về dòng tiền năm 2022, dòng tiền kinh doanh chính âm 827 tỷ đồng so với đầu kỳ âm 308 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư dương 33,5 tỷ đồng và dòng tiền tài chính dương 1.048 tỷ đồng, chủ yếu tăng vay nợ. Như vậy, trong kỳ, Công ty tăng vay nợ để bù đắp dòng tiền kinh doanh chính thâm hụt.

Tính tới 31/12/2022, tổng tài sản của Thép Nam Kim là 13.521 tỷ đồng giảm 12% so với đầu kỳ. Trong đó, tài sản chủ yếu tồn kho đạt 7.061 tỷ đồng, chiếm 52% tổng tài sản; tài sản cố định đạt 2.588 tỷ đồng, chiếm 19% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 1.517 tỷ đồng, chiếm 11,2% tổng tài sản và các khoản mục khác.

Ngoài ra, tính tới cuối quý 4, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn tăng 34% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 1.295 tỷ đồng lên 5.114 tỷ đồng và chiếm 37,8% tổng nguồn vốn.

Trên sàn niêm yết trong vòng 1 năm qua giá cổ phiếu NKG hiện đứng ở mức 15.500 đ/CP, giảm hơn 60% so với mức đỉnh 40.000 đ/CP vào tháng 3/2022.

Thép Nam Kim (NKG): Quý 4 lỗ tiếp 356 tỷ đồng - Ảnh 2.


Các Sàn forex Uy Tín:

Icmarkets

Exness

IQOption

Deriv

Source link

Comments are closed.