Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 12/04

Tin doanh nghiệp

DRL Công ty Cổ phần Thủy điện – Điện lực 3: Ngày 6/5 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức còn lại năm 2023 bằng tiền mặt tỷ lệ 18% (tương ứng mỗi cổ phiếu nhận về 1.800 đồng). DRL dự kiến chi trả vào 17/5/2024.

HSGCông ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen: Ngày 25/4 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức niên độ tài chình 2022 – 2023 bằng tiền mặt tỷ lệ 5% (tương ứng mỗi ổ phiếu nhận về 500 đồng). HSG dự kiến chi trả vào 15/5/2024.

DCHCTCP Địa chính Hà Nội: Ngày 23/5 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt tỷ lệ 1% (tương ứng mỗi cổ phiếu nhận về 100 đồng). DCH dự kiến chi trả vào 2/7/2024.

FHS – CTCP Phát hành sách thành phố Hồ Chí Minh – FAHASA: Ngày 2/5 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức đợt 2 năm 2023 bằng tiền mặt tỷ lệ 12% (tương ứng mỗi cổ phiếu nhận về 1.200 đồng). FHS dự kiến chi trả vào 14/5/2024.

KTW – CTCP Cấp nước Kon Tum – Ngày 2/5 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức còn lại năm 2023 bằng tiền mặt tỷ lệ 2,86% (tương ứng mỗi cổ phiếu nhận về 286 đồng). KTW dự kiến chi trả vào 17/5/2024.

AGP – CTCP Dược phẩm Agimexpharm: Ngày 19/4 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 12% (tương ứng mỗi 100 cổ phiếu nhận về 12 cổ phiếu mới).

SCY – Công ty cổ phần Đóng tàu Sông Cấm: Ngày 2/5 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt tỷ lệ 3,8% (tương ứng mỗi cổ phiếu nhận về 380 đồng). SCY dự kiến chi trả vào 15/5/2024.

VPDCông ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam: Ngày 24/4 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt tỷ lệ 10% (tương ứng mỗi cổ phiếu nhận về 1.000 đồng). VPD dự kiến chi trả vào 22/5/2024.

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông

GIL Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh: Bà Lê Anh Thư đã mua 220.000 cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch 3,68 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 5,26%) và chính thức trở thành cổ đông lớn tại GIL. Giao dịch diễn ra trong phiên 8/4/2024.

DAN Công ty cổ phần Dược Danapha: Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc Lê Thăng Bình đã bán ra toàn bộ 50.000 cổ phiếu. Giao dịch diễn ra trong phiên 8/4/2024.

DRI CTCP Đầu tư Cao su Đắk Lắk: Ông Phan Thanh Hải đã bán ra toàn bộ 10.345 cổ phiếu. Ông Hải là anh ruột Thành viên BKS DRI Phan Thanh Tân. Thời gian giao dịch từ 22/3 đến 26/3/2024.

PRT – Tổng công ty Sản xuất – Xuất nhập khẩu Bình Dương- CTCP: Người được ủy quyền công bố thông tin Huỳnh Quốc Huy đã bán 3.000 cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 32.200 cp (tỷ lệ 0,01%). Giao dịch diễn ra trong phiên 1/4/2024.

TMS – Công ty Cổ phần Transimex: CTCP Vinaprint đã mua 10.000 cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 501.200 cp (tỷ lệ 0,32%). Thời gian giao dịch từ 22/3 đến 10/4/2024.

SKG – Công ty Cổ phần Tàu cao tốc Superdong – Kiên Giang: Thành viên HĐQT Hà Nguyệt Nhi đã bán 270 nghìn cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 4,5 triệu cp (tỷ lệ 7,12%). Thời gian giao dịch từ 13/3 đến 11/4/2024.

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông

HHPCông ty Cổ phần HHP Global: Chủ tịch HĐQT Nguyễn Thị Thu Thủy đăng ký mua 2,5 triệu cổ phiếu HHP. Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Trần Thị Thu Phương đăng ký mua 3 triệu cổ phiếu HHP. Đây đều là hoạt động mua vào trong đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ của HHP. Thời gian giao dịch dự kiến đều từ 17/4 đến 27/4/2024.

HMRCTCP Đá Hoàng Mai: Ủy viên HĐQT Vũ Thị Hải Yến đăng ký bán 50.000 cổ phiếu theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Thời gian giao dịch dự kiến từ 15/4 đến 30/4/2024.

Các Sàn forex Uy Tín:

Icmarkets

Exness

IQOption

Deriv

Source link

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.