Giá than tăng cao, Nhiệt điện Quảng Ninh lãi quý 4 giảm 86% so với cùng kỳ

CTCP Nhiệt điện Quảng Ninh (UPCoM: QTP) đã công bố BCTC quý 4/2022 và luỹ kế cả năm 2022.

Theo đó, riêng quý 4/2022, doanh thu thuần đạt 2.262 tỷ đồng, giảm nhẹ 3% so với cùng kỳ. Giá vốn hàng bán chiếm gần hết doanh thu thuần khiến lãi gộp chỉ còn 89 tỷ đồng – giảm mạnh so với con số 430 tỷ đồng của quý 4/2021.

Trong kỳ QTP thu về 11,5 tỷ đồng doanh thu tài chính, giảm nhẹ so với cùng kỳ, chi phí tài chính giảm hơn 10 tỷ đồng xuống còn 33 tỷ đồng, chi phí QLDN giảm mạnh từ 198 tỷ đồng xuống còn 40,7 tỷ đồng.

Sau khi trừ các khoản chi phí, QTP lãi sau thuế hơn 25 tỷ đồng, giảm tới 86% so với quý 4/2021.

Theo giải trình từ phía công ty, nguyên nhân lợi nhuận sụt giảm là do đơn giá than đầu vào tăng, đồng thời công ty sử dụng nhiều chủng loại than làm suất hao nhiệt tăng.

Giá than tăng cao, Nhiệt điện Quảng Ninh lãi quý 4 giảm 86% so với cùng kỳ - Ảnh 1.

Luỹ kế cả năm 2022, QTP đạt 10.417 tỷ đồng doanh thu thuần – tăng 21,5% so với cùng kỳ; LNST đạt 770 tỷ đồng tăng 33% so với năm 2021, EPS đạt 1.712 đồng.

Năm nay, Nhiệt điện Quảng Ninh đặt kế hoạch tổng doanh thu 9.580 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 436 tỷ đồng, lần lượt tăng 11,8% và giảm 24,6% so với thực hiện năm trước. Như vậy, kết thúc năm 2022, QTP đã hoàn thành vượt 8,7% mục tiêu về doanh thu và vượt gần 77% mục tiêu về lợi nhuận.

Giá than tăng cao, Nhiệt điện Quảng Ninh lãi quý 4 giảm 86% so với cùng kỳ - Ảnh 2.


Các Sàn forex Uy Tín:

Icmarkets

Exness

IQOption

Deriv

Source link

Comments are closed.