Chi lương và phụ cấp tại một ngân hàng tăng gấp 2 lần trong quý IV/2022

Báo cáo tài chính quý IV/2022 của Eximbank cho thấy kết quả kinh doanh tăng trưởng ấn tượng, với lợi nhuận trước thuế năm 2022 đạt gần 3.710 tỷ đồng, gấp 3 lần mức đạt được năm 2021. Trong đó, lợi nhuận trước thuế quý IV/2022 đạt 528 tỷ đồng, gấp 2,2 lần cùng kỳ. Đây là mức tăng trưởng cao nhất trong những ngân hàng đã công bố kết quả kinh doanh năm 2022.

Trước đó, Eximbank đặt mục tiêu lợi nhuận năm 2022 đạt 2.500 tỷ đồng. Như vậy, ngân hàng này không chỉ hoàn thành mà còn vượt xa kế hoạch.

Ngoài ra, đáng chú ý, đãi ngộ cho nhân viên của nhà băng này trong quý IV/2022 cao hơn hẳn so với cùng kỳ năm ngoái.

Cụ thể, Eximbank đã dành 797 tỷ cho chi phí nhân viên quý IV/2022, cao gấp đôi cùng kỳ năm 2021. Trong đó, chi lương và phụ cấp đạt 713 tỷ đồng, tăng 108%.

Cuối năm 2022, tổng số cán bộ, nhân viên của Eximbank và công ty con là 5.628 người, tăng 487 người so với cuối năm 2021. Số nhân sự bình quân trong năm là 5.384 tỷ đồng. Đây là năm ngân hàng tuyển dụng mạnh mẽ nhất kể từ 2015 đến nay. Trước đó, số lượng cán bộ nhân viên Eximbank đã giảm 2 năm liên tiếp (2020-2021).

Ước tính theo số lượng nhân viên vào thời điểm cuối quý IV, Eximbank đã trả lương, phụ cấp bình quân 42 triệu đồng/người/tháng trong quý cuối cùng của năm 2022.

Tính bình quân trong cả năm 2022, lương và phụ cấp của nhân viên Eximbank đạt khoảng 29 triệu đồng/người/tháng, cao hơn đáng kể so với mức 22 triệu đồng trong năm 2021, và cũng nằm trong nhóm ngân hàng có đãi ngộ tốt cho cán bộ nhân viên.

Vừa qua, Hội đồng quản trị Eximbank đã đề xuất kế hoạch kinh doanh cho năm 2023. Theo dự kiến, lợi nhuận trước thuế năm 2023 của ngân hàng này đạt 5.000 tỷ đồng. Hầu hết các chỉ tiêu đưa ra cho năm sau đều tăng hai chữ số. Trong đó, tổng tài sản và dư nợ cấp tín dụng đều dự kiến tăng 14%, lần lượt đạt 210.000 tỷ đồng và 146.600 tỷ đồng. Huy động vốn cuối kỳ cũng được lên kế hoạch tăng gần 12% lên 165.000 tỷ đồng. Eximbank sẽ kiềm tỷ lệ nợ xấu nội bảng từ 1,6% trở xuống.


Các Sàn forex Uy Tín:

Icmarkets

Exness

IQOption

Deriv

Source link

Comments are closed.