Giao dịch ngoại hối như một thợ săn

Trong nhiều cuốn sách liên quan đến giao dịch, chúng ta thường thấy thị trường được liên kết với một khu rừng. Và tại sao không? Mỗi ngày, các nhà giao dịch đấu tranh với nó bằng các đề cập đến động vật như bò đực và gấu, diều hâu và bồ…