Sàn STP Forex Là Gì? So Sánh STP Và Market Maker

STP (Straight Through Treatment) là gì? STP (Straight Through Treatment) là một dạng sàn Forex xử lý thẳng, nghĩa là khi nhận được lệnh từ trader, sàn sẽ chuyển lệnh trực tiếp đến nhà cung cấp thanh khoản của họ. Các nhà cung cấp thanh khoản có thể là: Ngân hàng, Quỹ phòng hộ, Tập …

Sàn STP Forex Là Gì? So Sánh STP Và Market Maker Read More »