Category

Các chỉ báo

Category

Most of you would have heard the cliche saying: “the trend is your friend“. If not, well: the trend is your friend! There are a myriad of ways to trade the Forex market and as traders it’s our prerogative to continuously assess how price is behaving in an attempt to exploit recurring patterns. In this article I want to divulge one way you can identify a trend and more importantly trade it for your own. Tools…

A short squeeze is when the market reverses aggressively after a relentless sell-off. This can occur on many different timeframes, and like most opinions in the markets can be subjective depending on the trader. One may view the 15min chart and note the short squeeze, however, another may view it as nothing more than noise on the 4hr chart. A short squeeze is relatively simplistic, many traders also refer to it as a “breakout.” Here’s a recent example…

For those of you who don’t know, here’s a straight-to-the-point crash course on what support and resistance is. Firstly, let’s look at an example of a well-defined level of resistance on the GBPUSD: This is the most recent (relative to the time of this post) chart from the GBPUSD pair. Every ‘Tom, Dick and Harry’ around the world will be aware of this level @ 1.29 – 1.29100 (‘dog zone’). A trader will refer to…

Chỉ báo Mass Index Mass Index dùng để cảnh báo trước sự đảo chiều của đường giá. Sự lập luận theo lý thuyết của Mass Index là sự đảo chiều xảy ra khi phạm vi đường giá (giá cao trừ đi giá thấp) tăng dần. Sau đây là đồ thị của cổ phiếu VNM, đã xuất hiện tín hiệu cảnh báo đảo chiều:   Tác dụng chính của Mass Index là để cảnh báo sự…

RSI là một chỉ báo kỹ thuật phổ biến, nó đo lường cường độ dao động liên quan đến giá hiện tại với giá quá khứ. RSI là một công cụ đa năng, nó có thể sử dụng để: Cho tín hiệu mua, bán.Chỉ ra tình trạng quá mua (overbought), quá bán (oversold).Xác nhận hướng di chuyển của đường giá.Cảnh báo khả năng đảo chiều thông qua dấu hiệu phân kỳ (divergences) Tín hiệu mua:…

Tiếp theo, chúng ta sẽ đến Nhóm chỉ báo về xung lượng, bao gồm Chỉ báo MACD, chỉ báo Mass Index, chỉ báo Momentum, Tỉ lệ thay đổi giá, chỉ báo RSI, Swing Index, Triple Exponential Average (TRIX), chỉ báo Ultimate Oscillator, Wlliam’s R%… Các chỉ báo lần lượt sẽ được trình bày trong các bài kế tiếp. Đầu tiên, chúng ta sẽ đến với chỉ báo được đa số trader sử dụng: chỉ báo…

Bollinger Bands là công cụ kết hợp giữa đường trung bình động Moving Average và độ lệch chuẩn. Bollinger Bands là công cụ phân tích kỹ thuật có nhiều tác dụng và rất có giá trị cho nhà đầu tư. Có 3 thành phần cơ bản trong chỉ báo Bollinger Bands: 1. Đường trung bình (Moving Average): sử dụng mặc định 20 phiên; SMA (20) 2. Dải trên (Upper Band): dải trên thường có độ…

ATR là chỉ báo được định nghĩa bởi ông Wilder, nó là chỉ báo về giao động và tiếp tục xu hướng vĩ đại cho mỗi phiên giao dịch khác nhau: ·    Khoảng cách giá cao nhất trong ngày đến giá thấp nhất trong ngày. ·    Khoảng cách giá đóng cửa ngày hôm qua đến giá cao nhất đến ngày hôm nay. ·    Khoảng cách giá đóng cửa ngày hôm qua đến giá thấp nhất…